Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Rozšiřujeme odborné vzdělání v praxi!

17. září 2017

Jako jediná škola tohoto typu vyučujeme více praxe než teorie. Od září 2017 prohloubila škola spolupráci se společností Modus. V rámci vyučovacího předmětu Management mají studenti možnost vyzkoušet si praktické činnosti přímo ve společnosti Modus během celého školního roku, kde je  pro ně zřízeno zázemí. Tento vyučovací předmět, stejně jako všechny odborné předměty vyučuje odborník z praxe. Jednatel společnosti pan Ing. Dolejší říká: "Chceme dát studentům možnost nahlédnout do organizace a fungovaní velké výrobní společnosti, aby lépe chápali, co se ve škole učí a nacházeli v tom souvislosti." Všechny profesní specializace na SPoSŠ neustále slaďujeme s požadavky firem, což zajišťuje dobré uplatnění našich absolventů.


Rozšířená výuka jazyků

8. září 2017

Klademe velký důraz na výuku cizích jazyků. Ve všech zaměřeních je povinný Anglický a Německý jazyk s vysokou hodinovou dotací. Výuka cizích jazyků je doplněna hodinami konverzace s rodilým mluvčím. Studenti mohou v rámci volitelných předmětů studovat španělský, francouzský a ruský jazyk.


Adaptační kurz 2017 - zahájení školního roku denního studia

7. září 2017

Nový školní rok jsme zahájili v Krkonoších. Cílem adaptačního kurzu bylo dosáhnout vzájemné spolupráce studentů v týmech, poznat schopnosti a dovednosti jednotlivců týmu jako celku. Na závěr byl připraven adrenalinový zážitek pro odvážlivce, kteří při 120 metrů dlouhé jízdě přes přehradu na laně ve výšce 25 metrů podél přehradní hráze Labská, prokázali svou statečnost. Příjemné tři dny adaptačního kurzu máme za sebou. A nyní už zpět ve škole. Enjoy your studies!


Stipendijní program na SPoSŠ

2. září 2017

Základním stipendijním programemem SPoSŠ je prospěchové stipendium. Součástí stipendijního programu je i ubytovací nebo sociální stipendium, v případě tíživé životní situace. Ve spolupráci s florbalovým klubem Česká Lípa nabízíme i sportovní stipendium. 


Zahájení dálkového studia ve školním roce 2017/2018

2. září 2017

V letošním školním roce přivítáme studenty dálkového studia tradičně druhé zářijové pondělí 11.9.2017. Studenti 4.PD mají rozvrh na Škole on-line. Studenti 1.PD získají přístup na Školu on-line v prvním týdnu školy.