Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Aktuality

Netradiční předávání vysvědčení 2016

30. června 2016 - Mgr. Eva Matoušková

Ve středu 29.6. se studenti se svými třídními učiteli vydali na tajný výlet nedaleko České Lípy. Museli překonat stezku odvahy a na konci obdrželi vysvědčení. Dále jsme se přesunuli do Sklářské krčmy Ajeta, kde jsme se občerstvili a příjemně zakončili školní rok 2015/2016. Všem studentům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na viděnou v novém školním roce!


Kulturní, sportovní a další akce na konci školního roku

30. června 2016 - Ing. Martina Matoušková

Konec školního roku je plný zkoušení, testů a uzavírání známek na vysvědčení. Pro studenty bylo v červnu připraveno mnoho vzdělávacích, kulturních, sportovních a zábavních akcí, aby nabrali energii a užili si poslední dny školního roku. V pondělí 27.6. se sportovně založení studenti vydali na cyklovýlet na Varhany. Ve středu studenti nižších ročníků navštívili divadelní představení "Jak se důležité míti Filipa" v Mladé Boleslavi. Proběhla také tradiční Zahradní slavnost školy, součástí které byla tak zvaná Olympiáda tříd a na závěr se grilovaly klobásy.  


Celoškolní Projektový den 2016

24. června 2016 - Ing. Martina Matoušková

V pátek 24.6.2016 proběhl celoškolský Projektový den. Studenti před odbornou porotou prezentovali své projekty, které se svými týmy zpracovávali. Hodnotil se obsah, zpracování prezentace a verbální a neverbální komunikace. První místo obsadil Richard Mareš a Tomáš Hudík s projektem "Start-Up v podnikatelské sféře". Na druhém místě se umístila Kateřina Strnadová s Veronikou Ficzuovou s projektem "Spisovatelky a básnířky ve světle našeho regionu". Třetí místo získala Karolína Pirunčíková a Nikola Roženská s projektem "Rekordy v přírodě". Všechny projekty byly dobře zpracovány a bylo velmi těžké vybrat nejlepší.


Odborná exkurze v rámci Cvičné firmy

22. června 2016 - Ing. Štěpánka Dlouhá

Exkurze v hotelu Morris v České Lípě. Završením výuky ve cvičné firmě byla návštěva hotelu Morris v České Lípě. Průvodcem našich studentů byl pan ředitel Stanislav Malec, který je zároveň ředitelem hotelu Morris v Novém Boru a Mariánských lázních. Pan Malec při svém výkladu vyzdvihl důležitost zaměstnanců právě pro vedení špičkového hotelu a také zdůraznil význam logistiky při hotelovém řízení. Závěrem pak měli studenti možnost položit i pár dotazů týkající se nejen řízení hotelu, ale i možné pracovní kariéry v hotelnictví.


Studenti v roli průvodců v anglickém jazyce

21. června 2016 - Ing. Martina Matoušková

Studenti napříč ročníky se pod vedením pana učitelem Mgr. Sameše vydali na toulky historickou Prahou s anglicko-českým výkladem v podaní samotných studentů. Každá dvojice měla na určitém místě připravené anglické povídání o jednotlivých pamětihodnostech v anglickém jazyce.