Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Mezinárodní workshop v Görlitzu

22. října 2010

Studenti prvního ročníku navštívili 20.10.2010 mezinárodní workshop vzdělávací organizace v Görlitzu, s kterou spolupracuje naše škola v mezinárodních projektech. Němečtí partneři nás seznámili v rámci projektového týdne s novým projektem TRANSREGIO PRO JOB. Polští i naši studenti se seznámili s německými studenty v rámci projektových dílen. Ve spolupráci s touto vzdělávací organizací budou mít studenti naší školy  možnost během studia odjet na praxi do Německa.


Lyžařský zájezd do Alp - Aprica

21. října 2010

Tak jako každý rok i letos připravujeme lyžařský zájezd do italských Alp - Aprica od 25.3. - 31.3.2011. Na své si přijdou lyžaři a snowboardisté na upravených sjezdovkách. V současné době máme ještě několik volných míst pro další zájemce.


Generálka státních maturitních zkoušek

14. října 2010

Ve dnech 11. - 13.10.2010 proběhla na naší škole generállní zkouška státních maturit. Maturitní generálka je dlouhodobě součástí programu přípravy reformy maturitní zkoušky. Zúčastnili se jí všichni žáci 4.ročníku a mohli si tak ověřit své znalosti a dovednoti v jednotlivých předmětech.


Úspěšné ukončení rekvalifikačního kurzu "Administrativní pracovník"

16. září 2010

Ve spolupráci s ÚP Česká Lípa byl 20.8.2010 ukončen na naší škole další rekvalifikační kurz v rámci projektu „ Rekvalifikační kurzy v okrese Česká Lípa“ v oboru „Administrativní pracovník“. Do rekvalifikačního kurzu nastoupilo 12 účastníků. Osvědčení získalo 9 absolventů, neboť již během kurzu 3 frekventantky nastoupily do zaměstnání. Vzhledem k tomu, že další absolventi kurzu měli zaměstnání přislíbené, považujeme to při současné situaci na trhu práce za velký úspěch. V pondělí 23.8. byl zahájen rekvalifikační kurz se zaměřením „Personalista/Manager a 30.8.2010 rekvalifikační kurz v oboru „ Účetní “.


Projekt "Vzdělávejte se!"

16. září 2010

30.9.2010 bylo na naší škole ukončené odborné vzdělávání 16 zaměstnanců firmy nectec Automotive s.r.o. v České Lípě v rámci projektu „ Vzdělávejte se !“. Projekt byl zahájen 22.3.2010 a náplň výuky byla zpracována na míru podle přání vedení firmy nectec Automotive s.r.o.  Vyučovací předměty byly zaměřeny na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím prohlubování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Projekt byl podporován ÚP v České Lípě a EU a směřoval ke zmírnění dopadů ekonomické krize a udržení zaměstnanosti i v období poklesu výroby a odbytu. Realizovaný projekt přispěl k odbornému rozvoji zaměstnanců, zvýšení kvality vzdělávání a současně k udržitelnosti pracovních míst. Po ukončení vzdělávání v rámci projektu získali zaměstnanci osvědčení a opět se vrátili na svá pracovní místa, protože firma získala další zakázky.