Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Školní kluby

11. září 2009

Ve školním roce 2009/2010 se otevírají tyto školní kluby: ekonomický, matematický(dvouletý přípravný seminář na přijímací zkoušky na VŠ), konverzace v anglickém a německém jazyce(s rodilým mluvčím), Lektüre, klub mediální výchovy, administrativy a nově divadelní klub a klub aplikované výpočetní techniky. Do školních klubů se žáci 1. - 4. ročníku přihlašují dle svého vlastního zájmu.


Outdoorový adaptační kurz v Radvanci 2009

7. září 2009

Ve dnech 2. - 4. 9. 2009 se celá škola zúčastnila adaptačního kurzu v Radvanci u Sloupu v Čechách. Zde v odkazu naleznete pár fotek www.agency.sixnumbers.cz.


Aktuality 2008/2009

26. června 2009

Několik vybraných aktualit ze školního roku 2008/2009 naleznete níže.


Jazykový kurz v Eastbourne

11. června 2009

Studenti 1. - 3. ročníku naší školy se pod vedením Mgr. A. Sameše a Ing. Š. Dlouhé zúčastnili 16. - 22. května zájezdu do Anglie. Pobyt byl spojen s výukou anglického jazyka ve škole v městečku Eastbourne, kde studenti také bydleli v hostitelských rodinách. V dopoledních hodinách probíhala výuka anglického jazyka pod vedením anglických lektorů a odpoledne podnikali nejrůznější výlety. Navštívili mnoho památek jako např. Brighton, jedno z nejkrásnějších přímořských měst jižní Anglie, křídové útesy, romantický hrad Hever Castle a samozřejmě hlavní město Londýn. Plni zážitků a dojmů se pod vedením Mgr. A. Sameše a Ing. Š. Dlouhé vrátili.


Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici

10. června 2009

Studenti 3. a 4. ročníku naší školy uspěli ve státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici. 6 studentů naší školy se během školního roku připravovalo pod vedením Mgr. Pecky na státní zkoušku. Radek Bečka, Barbora Mrnková, Veronika Pillarová, Štěpán Samek, Kristýna Ševčíková, Eliška Veselá podstoupili 28. dubna 2009 státní  zkoušku, která se skládala z desetiminutového opisu textu kde se hodnotila rychlost čistých úhozů za minutu a přesnost. Dále složili studenti zkoušku z písemností se zřetelem k normalizované úpravě podle daných dispozic.

Všichni studenti ve zkoušce obstáli a ve svém portfoliu mají již Vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici. Gratulujeme!