Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Podnikatelské záměry našich studentů

31. května 2019

V rámci projektového dne s názvem Den D studenti všech ročníků představili své podnikatelské záměry. V rámci své prezentace představili svůj podnikatelský záměr a snažili se získat pro svůj projekt investora a získat tak potřebné peníze pro svůj projekt. Podnikatelské záměry našich studentů byly velmi zajímavé a investoři zvídaví. Konkurence byla velká a rozhodování těžké. Dnešním projektovým dnem však práce studentů na podnikatelských záměrech nekončí. Studenti zapracují rady a nápady do svých záměrů a v příštím školním roce představí ještě propracovanější záměry! A jsme si jisti, že někteří ze studentů budou schopni po maturitní zkoušce své podnikatelské záměry zrealizovat. Studenti 1.P tak mají ještě 3 roky práce na svých nápadech! Už teď se těšíme na příští školní rok a další projektový den D!


Školní klub Osobního rozvoje

30. května 2019

Na naší škole odstartoval nový Klub osobního rozvoje, což je místo, kde se setkává skupina studentů, kteří chtějí pracovat se svým potenciálem, rozvíjet sebepoznání, zvyšovat vnitřní motivaci či budovat svoji osobní vizi. Právě ujasněnost osobní vize, tedy zamýšlení se nad vlastními silnými stránkami, životními hodnotami, či osobními úspěchy, ztělesňuje jeden z hlavních předpokladů osobnostně – profesního růstu.


Slavnostní předání maturitního vysvědčení

30. května 2019

Ve čtvrtek 30.5. proběhlo slavnostní předání maturitního vysvědčení v Bieberově síni našim čerstvým absolventům. Maturanti na udělali velkou radost, jelikož všichni uspěli ve státní maturitní zkoužce z Anglického a Českého jazyka. Věříme, že i v příštím školním roce budou naši maturanti také tak úspěšní. 


Ústní maturitní zkoušky zahájeny

20. května 2019

Ve dnech 20.5 - 24.5. probíhají na naší škole ústní maturitní zkoušky. Ve státních maturitních zkouškách naši maturanti dopadli skvěle! Všichni maturanti 4.P uspěli v písemné práci z ČJ  i z AJ. Dnes je první den ústních maturitních zkoušek, proto bychom našim maturantům chtěli dát poslední radu a to: "Při losování myslete na vaše oblíbené otázky!" Držíme palce.


Rétorika v praxi

7. května 2019

Základem úspěchu je umění správně a sebevědomě komunikovat. V rámci vyučovacího předmětu Rétorika se studenti učí prezentovat, vystupovat před publikem, odbourávat zlozvyky, správné vyjadřování a řeč těla. Schopnost sebeprezentace se studentům bude velmi hodit i při vstupu na pracovní trh, tedy při přijímacích pohovorech do zaměstnání. Dnes studenti prezentovali témata “Život není fér” a “Dnešní mládež”, která byla velmi zajímavá i k následné diskuzi.