Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Dobyli jsme Berlín!

7. června 2018

S koncem školního roku vrcholí i naše kulturní aktivity. Nastal totiž ten pravý čas k uskutečnění již dlouho slibovaného a pečlivě plánovaného poznávacího zájezdu do Berlína (03.-04.06.) Německá metropole nás přivítala krásným počasím. To nás provázelo po oba dva dny. Postupně jsme se zastavovali na turisticky známých místech, ale objevovali jsme i méně vyhledávaná zákutí. K těm nejzajímavějším pamětihodnostem patřila jistě budova Říšského sněmu, Braniborská brána, Pergamonské muzeum, Státní opera nebo Humboltova  univerzita. Pomyslnou třešničkou na dortu byla návštěva televizní věže, odkud byl úchvatný pohled na celé město. Pro mnohé bylo velkým zážitkem vidět na vlastní oči zbytky berlínské zdi, která zde stojí jako memento na léta 1961-1989. Moc se nám zde líbilo a slíbili jsme si, že se sem rozhodně ještě vrátíme!


Stáž ve Španělsku

4. června 2018

Student 2. ročníku odcestoval v rámci Erasmu plus na stáž do Španělska. Tématem stáže je ´Sport for Inclusion´(´Sportem k začlenění´). Studenti na místě organizují a připravují různé sportovní a společenské aktivity k začlenění osob s handicapem do společnosti a života s jejich vrstevníky. Stáž probíhá od 29.5.do 7.6.2018 v jednom z nejhezčích malých měst západního Španělska: Plasencia. Zdravíme do Španělska.


Celoškolní projektový den

31. května 2018

V pátek 1.6.2016 proběhl celoškolský Projektový den. Studenti prezentovali své projekty v českém i anglickém jazyce, které se svými týmy pod vedením učitelů zpracovávali. Hodnotil se obsah, zpracování prezentace a verbální a neverbální komunikace. Bylo ohodnoceno 7 projektů. Všechny projekty byly dobře zpracovány a bylo velmi těžké vybrat nejlepší.


Slavnostní předání maturitního vysvědčení

30. května 2018

V úterý 29.5.2018 proběhlo slavnostní předání maturitního vysvědčení našim čerstvým absolventům. Přejeme jim mnoho úspěchů u přijímacích zkoušek na vysoké školy či u přijímacích pohovorů. Budeme na Vás vzpomínat.


Ekologie na „Spošce“

28. května 2018

Ačkoli se již blíží konec školního roku, s nímž souvisí především témata příjemná a lehká jako např. školní výlety a další akce, rozhodli se naši studenti věnovat svůj čas projektu daleko vážnějšímu. Ve středu 30.5. proběhla na naší škole ekologická přednáška, kterou každoročně organizuje v rámci projektu NEPZ - Nejbohatší ekosystémy planety v programu Green Life pan Milan Jeglík. V letošním roce byla věnována především problematice (ne)recyklování plastů v zemích třetího světa a také boji s pytláctvím v deštných pralesech Sumatry. Z některých záběrů devastace naší planety či pytláckých skupin běhal mráz po zádech. Tak intenzivní seznámení s problémy, které jsou v médiích mnohdy prezentovány pouze okrajově, bylo velmi poučné a zajímavé. Na shledanou příště!