Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Tělocvik na ledě

18. prosince 2018

V čase předvánoční tělesné výchovy vyrazili studenti a jejich vyučující na led. Byla to opravdu velká zábava.


Ekonomické dějiny českých zemí

18. prosince 2018

“Abychom pochopili současnost, musíme studovat minulost.“ Pan Ing. Žáček si pro studenty připravil exkurz do ekonomických dějin českých zemí od Přemyslovců po První republiku. Věnoval se nejdůležitějším milníkům, které formovaly naše ekonomické dějiny. Vše popsal ve velmi zajímavých souvislostech.


Předvánoční Drážďany

18. prosince 2018

K období adventu neodmyslitelně patří alespoň na chvilku zpomalit obvyklé pracovní a studijní tempo a zároveň vstřebat poklidnou slavnostní atmosféru v duchu blížících se Vánoc. A to je právě pro nás ten pravý impuls k návštěvě saského hlavního města – Drážďan. Vždyť Striezelmarkt zde přivítal své návštěvníky již po 584! Dominantou zdejšího trhu je šestiposchoďová dřevěná pyramida, nás však zaujaly i vyřezávané dřevěné figurky z Grimmových pohádek. Nejen kulturou živ jest člověk, trocha vzdělávacích aktivit neuškodí ani v předvánočním čase, a tak jsme jako bonus přidali návštěvu Německého muzea hygieny.


Nebezpečí na sociálních sítích

14. prosince 2018

Dne 10.12. proběhla na naší škole přednáška s názvem „Nenávist na sociálních sítích“. Přednášejícími byly poručík Jana Kovářová a nadpraporčík Petra Koudelová z PČR. Studenti se tak mohli dozvědět o jednotlivých typech internetové kriminality i o postizích, které jejich pachatelům hrozí. Veškerá teorie byla navíc doplněna o aktuální příběhy, které byly vyšetřovány.


Ježíškova vnoučata - dělat radost má smysl!

14. prosince 2018

Ve čtvrtek 13.12. zástupci studentů naší školy předali vánoční dárek v Domě s pečovatelskou službou v České Lípě. Všichni studenti se složili a splňili jedno Vánoční přání babičce v rámci celorepublikového projektu Ježíškova vnoučata. Dělat radost má smysl! Další zástupci studentů půjdou v pondělí 17.12. navštívit seniory do Domova pro seniory v České Lípě. Stráví s nimi dopoledne plné koled, společenských her (šachy, dáma, karty, piškvorky a bingo) a na závěr předají také od studentů dárek.