Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Konec školního roku 2006/2007

Předání vysvědčení proběhlo v Lesním divadle ve Sloupu. Vysvědčení předávali třídní učitelé.