Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Charakteristika školy

Charakteristika školy

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. zahájila svoji činnost 1. září 1993, sídlí ve vlastní budově na sídlišti Lada v České Lípě.
Škola je držitelem certifikátu kvality, je zařazena v síti škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Naše škola je výborně hodnocena Českou školní inspekcí.

Nabízíme možnost denního a dálkového studia. Bližší informace o studiu zde.

Absolventi SPoSŠ najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru v ČR i v zahraničí. SPoSŠ poskytuje studentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín. Na škole působí řada odborníků z praxe, kteří vyučují odborné předměty.

Škola disponuje moderně vybavenou budovou, multimediálními učebnami výpočetní techniky s kvalitními počítači s trvalým připojením na internet, multimediální učebnou pro tvorbu filmů, videoklipů a vysílání TV SPoSŠ. Každá třída je vybavena moderním školním nábytkem a dataprojektorem. V celé budově školy bezdrátové připojení (WiFi) ke školní počítačové síti. Výuka probíhá formou interaktivního vyučování. Odbornou literaturu, povinnou četbu, odborné časopisy si mohou studenti zapůjčit ve školní knihovně. Škola zajišťuje stravování v nedaleké školní jídelně, k dispozici jsou nápojové a bagetové automaty. Pro žáky ze vzdálenějších míst zajišťuje škola ubytování v Domově mládeže v centru České Lípě.

Ve všech formách studia vyučuje škola dva světové jazyky v kombinaci angličtina – němčina a s možností dalších cizích jazyků. Výuka jazyků je vedena zkušenými pedagogy a je doplněna hodinami konverzace s rodilým mluvčím a odbornou terminologií. V době studia mají studenti možnost získat uznávané certifikáty: mezinárodní certifikát základních počítačových znalostí – ECDL, Státní zkoušku z kancelářského psaní na PC, mezinárodní zkoušku z německého jazyka (Zertifikat Deutsch - ZD), mezinárodní zkoušku z anglického jazyka (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH).

Škola zajišťuje maximální aprobovanost učitelů. Vyučující připravují pro své žáky sylaby, které slouží jako příprava k maturitní zkoušce. V rámci individuálních konzultací se učitelé věnují v jednotlivých předmětech slabším žákům nebo žákům po nemoci. Studium je ukončeno maturitní zkouškou, která probíhá podle platných legislativních postupů. Maturitní zkouška se skládá ze státní maturitní zkoušky (českého jazyk, cizího jazyka nebo matematiky) a školní profilové maturitní zkoušky z ekonomie, volitelného předmětu a z praktické zkoušky z účetnictví a obchodní korespondence v anglickém nebo německém jazyce. Škola spolupracuje se zahraniční školou. Studenti jsou zapojováni do mezinárodních projektů. Škola své studenty připravuje k přijímacím zkouškám na VŠ v rámci volitelného předmětu – seminář z matematiky, seminář konverzace v německém a anglickém jazyce. Možnost zapojení žáků do tvorby školního časopisu Spošák, do projektů EU, studentského parlamentu, natáčení filmů, videoklipů a do dalších aktivit školy.

Historie školy

První studenti školy zasedli v roce 1993 do lavic v prostorách Střední průmyslové školy v České Lípě. Jak studentů a aktivit školy přibývalo, přestaly tyto prostory vyhovovat. V roce 1999 byla zahájena rekonstrukce a přestavba budovy pro potřeby školy na sídlišti Lada a od 1. 9. 2000 probíhá výuka žáků ve vlastní budově.

Od roku 2000 škola nabídla dospělým zájemcům možnost dálkového studia SPoSŠ, které je ukončeno maturitní zkouškou.

Jak se daří našim absolventům?

Za 20 let své existence připravila škola do života mnoho úspěšných absolventů. 89% našich absolventů studuje na vysokých školách a vyšších odborných školách nebo se dobře uplatňují v zaměstnání ihned po maturitě. Většina z nich pracuje na významných pozicích ve firmách u nás i v zahraničí, v bankách a na úřadech. Naši absolventi nejsou klienty ÚP. Přejme si, aby naše škola byla pro naše absolventy dobrým odrazovým můstkem do profesního života.