Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

GDPR

Pověřenec školy: Ing. Lucie Dolejší

Kontakt: dolejsi.lucie@skolaklic.cz

Škola zpracovává osobní údaje žáka dle GDPR. Směrnice pro ochranu osobních údajů je k dispozici v ředitelně.