Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Kariérní a výchovné poradenství

Kariérní poradenství je dalším důležitým prvkem studia. Jedná se o profesionální pomoc při rozhodování v dalším vzdělávání a profesní cestě studentů. Probíhá příprava na mezinárodní zkoušky, studenti společně s kariérním poradcem a svými učiteli provádějí finální výběr VŠ, vytvářejí standardizované CV. V posledním ročníku již studenty čeká završení celého procesu, kdy skládají zkoušky a účastní se vlastního přijímacího řízení. Celkově tedy jde o propracovanou a nadstandardní pomoc a podporu, která jim umožňuje zvolit si maximálně vyhovující cestu dle jejich individuálních potřeb, ambicí a schopností.

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně Ing. Štěpánka Dlouhá po celý školní rok spolupracuje a komunikuje s rodiči v rámci konzultačních schůzek a individuálních pohovorů. Spolupracuje s třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky při individuálním přístupu ke studentům nadaným, problémovým, zdravotně nebo sociálně handicapovaným.

Na výchovné komise zve studenty a jejich rodiče k projednávání špatných studijních výsledků nebo kázeňských přestupků.

Spolupracuje s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny. Informace o závěrech těchto odborníků předává třídnímu učitelům a vyučujícím jazyků, protože převážná část vyšetření se týká specifických vývojových poruch učení. Dohlíží nad zohledňováním studentů s těmito specifickými vývojovými poruchami učení. Předává informace z oblasti výchovného poradenství všem pedagogickým pracovníkům.

Vede dokumentaci spojenou s profesní orientací a studenty 4. ročníku informuje o možnosti studia na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

  • Úterý: 08.00 – 08.45 hodin (mimo určený čas po ústní dohodě)

E-mail: stepa.dlouha@seznam.cz