Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Kariérní koučink

Naše škola poskytuje studentům kariérní koučink pod vedením certifikovaného kariérního kouče. Kariérní koučink probíhá individuálně dle zájmu studentů, je zaměřen na nastavení rozhodovacích procesů při volbě dalšího studia či povolání.

Cílem koučinku je posílení klíčových kompetencí žáků, jejich zplnomocnění k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život a budoucí profesní dráhu a tím úspěšnější vstup na trh práce.

Koučink studentům umožňuje lépe definovat jejich cíle a postupovat k jejich dosažení efektivněji a snadněji. Najdou si své vlastní způsoby učení, uvědomí si, co je pro ně důležité, a nastaví si lépe svůj vlastní kariérový růst.

Co je to koučink?

Koučink obecně podporuje rozvoj osobnosti. Kouč odborně vede koučovaného od reflexe aktuální situace k dalšímu konkrétnímu postupu za stanovenými cíli, nezaujímá roli poradce, ani hodnotitele, neuplatňuje vlastní názory, je emocionálně neutrální a samotný koučovaný je plně zodpovědný za obsah. Koučovaní uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu zvýšit svůj výkon a dosáhnout stanovených cílů. Koučovaný si potřebuje uvědomit tři zásadní věci: co chce; jak toho dosáhnout; co pro to musí udělat. Kouč je odborník na motivování lidí. Koučovaní se od poradenství odlišuje především v tom, že kouč neposkytuje odborné rady a nehodnotí, ale pouze usnadňuje a strukturuje proces myšlení koučovaného. Koučink se orientuje na budoucnost, nikoliv na minulost, není totiž terapeutem.

„Výsledkem koučování je sebedůvěra, vnitřní motivace, vlastní volba, pochopení, odpovědnost a aktivita.“ Sir John Whitmore