Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Školská rada

Složení školské rady

Předseda Ing. Vladimír Matoušek
Místopředseda Ing. Miroslav Kroulík
Členové Ladislava Dolejší

Návrhy, podněty, dotazy, posílejte na e-mail matouskova_sspos@seznam.cz.