Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Propojení s firmami

Partnerství firem se SPoSŠ spočívá v hlubším a kvalitnějším propojení teoretické výuky s praxí a je vystaveno na vzájemné efektivní spolupráci firem s naší školou.

Jako jediná škola tohoto typu vyučujeme více praxe než teorie. Všechny profesní specializace na SPoSŠ neustále slaďujeme s požadavky firem, což zajišťuje dobré uplatnění našich absolventů.Odborníci z jednotlivých firem pro studenty připravují přednášky, workshopy, exkurze a semináře (ve škole nebo přímo ve firmě). Klademe velký důraz na propojení teoretické výuky s praxí. . Studenti každý rok absolvují praxe a stáže ve firmách. Odborné předměty vyučují odborníci z praxe. 

Chcete navázat spolupráci s naší školou? Kontaktujte nás!
 

Ilustrativní obrázky ze spolupráce se polečnostíModus s.r.o.
Od září 2017 prohloubila škola spolupráci se společností Modus. V rámci vyučovacího předmětu Management mají studenti možnost vyzkoušet si praktické činnosti přímo ve společnosti Modus během celého školního roku, kde je  pro ně zřízeno zázemí. Tento vyučovací předmět, stejně jako všechny odborné předměty vyučuje odborník z praxe. Jednatel společnosti pan Ing. Dolejší říká: "Chceme dát studentům možnost nahlédnout do organizace a fungovaní velké výrobní společnosti, aby lépe chápali, co se ve škole učí a nacházeli v tom souvislosti."