Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Harmonogram školního roku

Harmonogram školního roku 2018/2019 Datum
Začátek školního roku  
Adaptační kurz  
Zahájení dálkového studia  
Informativní schůzka s rodiči 1. ročníku  
Návštěva archivu – 2P  
Divadlo Karlín  
Filmové představení – Kuba  
Projektový den – 100 let republiky  
Podzimní prázdniny  
Individuální třídní schůzky pro 4. ročník  
Den otevřených dveří  
Návštěva partnerské školy v Žitavě – 4P  
Rodičovská schůzka pro 1.- 4. ročník  
Návštěva z partnerské školy v Žitavě  
Den otevřených dveří  
LanParty  
Vánoční Drážďany  
Školní kolo konverzace z Německého jazyka  
Olympiáda z Českého jazyka  
Vánoční prázdniny  
Školní kolo konverzace z Anglického jazyka  
Maturitní ples

 

IQLANDIA Liberec  
Konec pololetí  
Pololetní prázdniny  
Jarní prázdniny  
Návštěva v Žitavě  
Maturitní zk. písemné CJL, ANJ  
Třídní schůzky  
Návštěva z Žitavy  
Velikonoční prázdniny  
Přijímací zkoušky  
Didaktické testy a písemné práce společné části SMZ  
Praktická maturitní zkouška 4.P  
Příprava k ústní maturitní zkoušce 4.P  
Ústní maturitní zkouška  
Odborná praxe 1. - 3. ročník  
Slavnostní předání maturitního vysvědčení  
Konec školního roku  
Hlavní prázdniny  
Zahájení školního roku 2019/2020