Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Harmonogram školního roku

Harmonogram školního roku 2018/2019 Datum
Začátek školního roku 3. 9. 2018
Adaptační kurz 11. 9. - 12. 9. 2018
Zahájení dálkového studia 10. 9. 2018
Informativní schůzka s rodiči 1. ročníku 26. 9. 2018
Návštěva archivu – 2P 11. 10. 2018
Divadlo Karlín 23. 10. 2018
Filmové představení – Kuba 25. 10. 2018
Projektový den – 100 let republiky 26. 10. 2018
Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10.
Individuální třídní schůzky pro 4. ročník říjen 2018
Den otevřených dveří 7. 11. 2018
Návštěva partnerské školy v Žitavě – 4P 14. 11. 2018
Rodičovská schůzka pro 1.- 4. ročník 21. 11. 2018
Návštěva z partnerské školy v Žitavě 5. 12. 2018
Den otevřených dveří 6. 12. 2018
LanParty 7. 12. 2018
Vánoční Drážďany 14. 12. 2018
Školní kolo konverzace z Německého jazyka prosinec 2018
Olympiáda z Českého jazyka prosinec 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Školní kolo konverzace z Anglického jazyka leden 2019
Maturitní ples 19. 1. 2019
IQLANDIA Liberec 22. 1. 2019
Konec pololetí 31. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 4. 3. - 8. 3. 2019
Návštěva v Žitavě 14. 3. 2019
Maturitní zk. písemné CJL, ANJ 10. a 11. 4. 2019
Třídní schůzky 16. 4. 2019
Návštěva z Žitavy 17. 4. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019
Přijímací zkoušky 12. a 15. dubna 2019
Didaktické testy a písemné práce společné části SMZ květen 2019
Praktická maturitní zkouška 4.P květen 2019
Příprava k ústní maturitní zkoušce 4.P květen 2019
Ústní maturitní zkouška 20. 5. – 24. 5. 2019
Odborná praxe 1. - 3. ročník 20. 5. – 24. 5. 2019
Slavnostní předání maturitního vysvědčení 30. 5. 2019 v 15:30 hod
Konec školního roku 28. 6. 2019
Hlavní prázdniny 29. 6. – 31.8. 2019
Zahájení školního roku 2019/2020 2. 9. 2019