Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Harmonogram školního roku

Harmonogram školního roku 2017/2018 Datum
Začátek školního roku 4. 9. 2017
Adaptační kurz 4. 9. - 6. 9. 2017
Zahájení dálkového studia 11. 9. 2017
Informativní schůzka s rodiči 1. ročníku září 2017
Podzimní prázdniny  
Individuální třídní schůzky pro 4. ročník říjen 2017
Rodičovská schůzka pro 1.- 4. ročník listopad 2017
Školní kolo konverzace z Německého jazyka prosinec 2017
Olympiáda z Českého jazyka prosinec 2017
Vánoční prázdniny  
Školní kolo konverzace z Anglického jazyka leden 2018
Konec pololetí 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny  
Jarní prázdniny  
Velikonoční prázdniny  
Přijímací zkoušky duben 2018
Rodičovská schůzka 1. – 4. ročník duben 2018
Didaktické testy a písemné práce společné části SMZ květen 2018
Praktická maturitní zkouška 4.P květen 2018
Příprava k ústní maturitní zkoušce 4.P květen 2018
Ústní maturitní zkouška  
Odborná praxe 1. - 3. ročník  
Konec školního roku 30. 6. 2018
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31.8. 2018
Zahájení školního roku 2018/2019 3. září 2018