Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Motivační bodový systém

„Nejhorší je nedělat nic…“

Filosofie naší školy je založena na vytvoření podnětného a aktivizujícího prostředí, které vede naše studenty k pozitivnímu přístupu nejen ke studiu, ale také k aktivitám přesahující rámec vyučování. Jsme přesvědčeni, že podněcování a podpora aktivním studentů výrazně zvyšuje efektivitu studia, pomáhá k rozvoji studentských kompetencí a připravuje studenty na úspěšnou profesní kariéru.

Tato idea stála u zrodu Motivačního bodového systému SPoSŠ. Jeho podstatou je ocenit takové studenty, kteří aktivně přistupují ke svým studijním povinnostem, zapojují se do projektů a školních akcí, čímž pomáhají nejen sobě, ale zároveň spoluvytváří pozitivní klima celé školy. Naším cílem je, aby tito studenti byli za svou práci oceněni a odměněni. Motivační bodový systém je systémem, který chce studenty motivovat k větší píli, podporovat jejich snahu dosáhnout kvalitních studijních výsledků a působit na výrazné zvýšení sounáležitosti se školou.

Motivační bodový systém (MBS) SPoSŠ je ve své podstatě založen na kladném a záporném hodnocení studentů, kterým oceňujeme přístup k plnění studijních povinností, školní docházku, ochotu a míru zapojení se do aktivit a projektů, a v neposlední řadě také mimoškolní činnost. Motivační bodový systém není systémem, který pracuje s trestem. Nebudeme perzekuovat studenty na konci tabulky.