Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Studentský parlament

Studentským parlamentem se žáci zapojují do života školy a podílejí se tak na chodu školy. Je zde prostor pro dotazy, stížnosti, pochvaly, návrhy a připomínky. Cílem je najít optimální řešení všech problémů a vytvářet příjemné studijní prostředí.