Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

10 důvodů proč studovat na SPoSŠ

 • Partnerství školy s firmami – propojení teorie s praxí
 • Odborné stáže ve firmách
 • Konverzace v anglickém a německém jazyce s rodilým mluvčím
 • Výuka odborných předmětů a přednášky odborníků z praxe - právo, účetnictví, management a další
 • Součástí výuky je příprava na certifikáty: ECDL, KET, ZD
 • Individuální přístup a malý počet žáků ve třídě
 • Rozšířená výuka práva
 • Stipendijní programy – prospěchová, ubytovací a sportovní stipendia
 • Školní kluby – klub fiktivní firmy, cizích jazyků, mediální a žurnalistický klub
 • Důraz na výuku výpočetní techniky
 • Motivační bodový systém pro žáky
 • Maximální aprobovanost učitelů
 • Absolventi úspěšně skládají přijímací zkoušky na vysoké školy
 • Studijní obory neustále reagují na požadavky trhu práce
 • Výuka prezentačních a rétorických dovedností
 • Absolventi mají širokou uplatnitelnost na pracovním trhu

Další charakteristika studia

 • francouzština a ruština – nepovinné cizí jazyky
 • prospěchové stipendium až 700 Kč měsíčně
 • moderní formy výuky
 • individuální konzultace, v rámci kterých se učitelé věnují žákům po nemoci a slabším žákům
 • intenzivní výuka cizích jazyků
 • využívání notebooků a tabletů při výuce
 • nadstandardní rozsah výuky anglického jazyka
 • výuka odborných předmětů prostřednictvím pracovních listů
 • práce studentů na případových studiích a projektech
 • zahraniční jazykové kurzy
 • studenti pracují ve fiktivních firmách a cvičných firmách
 • moderní interiér a vybavení školy
 • volně přístupné počítače připojené na internet, WIFI připojení v celé budově školy
 • dataprojektor s počítačem v každé třídě, interaktivní tabule
 • poznávací zájezdy do zahraničí, praxe ve firmách v zahraničí
 • rychlá a efektivní komunikace žáků a rodičů s pedagogickým sborem a s vedením školy
 • rodinný charakter školy - přátelská a otevřená atmosféra mezi žáky a učiteli
 • zapojení studentů do mezinárodních projektů školy
 • odborné praxe studentů v každém ročníku
 • studium na VŠ a VOŠ – 90% úspěšnost přijetí