Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

10 důvodů proč studovat na SPoSŠ

 • Partnerství školy s firmami a odborníky – propojení teorie s praxí
 • Odborné stáže ve firmách
 • Intenzivní výuka cizích jazyků
 • klademe důraz na osobní rozvoj
 • studenti mohou využít kariérního kouče
 • Výuka odborných předmětů je vyučovaná metodou CLIL
 • Výuka odborných předmětů a přednášky odborníků z praxe - právo, účetnictví, management a další
 • Součástí výuky je příprava na certifikáty: ECDL, KET, ZD
 • Individuální přístup a malý počet žáků ve třídě
 • Prospěchový stipendijní program
 • Školní kluby - Esportový kroužek, Mediální klub
 • Důraz na výuku výpočetní techniky
 • Absolventi úspěšně skládají přijímací zkoušky na vysoké školy
 • Výuka prezentačních a rétorických dovedností
 • Absolventi mají širokou uplatnitelnost na pracovním trhu
 • moderní formy výuky
 • práce studentů na případových studiích a projektech
 • studenti pracují ve fiktivních firmách a cvičných firmách - výuka k podnikavosti
 • vedeme studenty ke kritickému myšlení
 • moderní interiér a vybavení školy
 • volně přístupné počítače připojené na internet, WIFI připojení v celé budově školy
 • dataprojektor s počítačem v každé třídě, interaktivní tabule
 • poznávací zájezdy do zahraničí, praxe ve firmách v zahraničí
 • rychlá a efektivní komunikace žáků a rodičů s pedagogickým sborem a s vedením školy
 • rodinný charakter školy - přátelská a otevřená atmosféra mezi žáky a učiteli
 • zapojení studentů do mezinárodních projektů školy
 • odborné praxe studentů v každém ročníku
 • studium na VŠ a VOŠ – 90% úspěšnost přijetí