Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Výuka cizích jazyků

Klademe velký důraz na výuku cizích jazyků. Ve všech zaměřeních je povinný Anglický a Německý jazyk s vysokou hodinovou dotací. Výuka všech cizích jazyků je doplněna hodinami konverzace s rodilým mluvčím. Volitelné předměty: Francouzský a Ruský jazyk (rodilý mluvčí).