Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Dálkové studium

Nabízíme dálkové studium v oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Dálkové studium je:

  • pětileté - ukončené maturitní zkouškou
  • tříleté - ukončené maturitní zkouškou (po předložení vysvědčení z 1. a 2. ročníku střední školy)

SPoSŠ je v současné době jediná střední škola v našem okolí, která umožňuje získat úplné střední odborné vzdělání formou dálkového studia pro zájemce s ukončeným základním vzděláním.

Organizace studia

  • studium je ukončené maturitní zkouškou
  • vyučování probíhá celý školní rok každé pondělí od 12:45 do 17:45 hodin v budově školy na sídlišti Lada v České Lípě
  • 5 – 6 vyučovacích hodin, formou přednášek
  • studující jsou hodnoceni pomocí testů, které ověřují jejich znalosti z probraného učiva
  • školní rok je rozdělen do dvou pololetí ukončených vysvědčením
  • je určeno pro všechny, kteří úspěšně ukončili základní školu a chtějí si své vzdělání doplnit, popřípadě nedokončili jinou střední školu

Podmínkou pro přijetí uchazeče je úspěšné ukončení základního vzdělání a zaslání přihlášky ke studiu spolu s kopií vysvědčení z posledního ročníku základní školy (popř. učiliště či jiné střední školy). Přihlášku je možné vyzvednout v kanceláři školy, stáhnout z internetových stránek nebo ji na vyžádání zašleme poštou na adresu zájemce. Přihlášky přijímáme během celého školního roku. 

Školné 16 000 Kč/školní rok je splatné ve dvou splátkách, vždy k 1. září a 1. únoru příslušného školního roku. Při zahájení studia se první splátka hradí při podpisu smlouvy o poskytnutí úplného středního odborného vzdělání. Podmínkou otevření nového studijního ročníku - je naplnění kapacity jedné třídy (min.12 zájemců).

Učební plán je schválen MŠMT ČR na základě schváleného učebního plánu denního studia.