Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Denní studium - obory

Různým možnostem profilace studenta v rámci oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání odpovídají jednotlivé školní vzdělávací programy. Denní studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Studium nasměřuje k profesní specializaci a dalšímu univerzitnímu studiu. Studium je koncipováno jako příprava studentů pro moderní praxi. Obsah jednotlivých předmětů je každoročně inovován na základě požadavků pracovního trhu.

                                  PROFESNÍ SPECIALIZACE:

                      “Poznej, co tě baví a vyber si specializaci až v průběhu studia.”

EKONOMIKA A MANAGEMENT
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
MANAGEMENT SPORTU
MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE
ÚČETNÍ SPECIALISTA
PODNIKÁNÍ
MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

Rozcestník profesních specializací:

» Nejste vyhranění?    Studujte EKONOMIKU A MANAGEMENT
» Zajímá vás ICT?    Studujte VÝPOČETNÍ TECHNIKU
» Věnujete se sportu?    Studujte MANAGEMENT SPORTU
» Chcete vést vlastní firmu?    Studujte PODNIKÁNÍ
» Jste kreativní?    Studujte MEDIÁLNÍ KOMUNIKACI
» Láká vás turismus a služby?    Studujte MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
» Baví vás čísla?    Studujte ÚČETNÍ SPECIALISTU

​Studenti studují společný základ vyučovacích předmětů a dle vybrané profesní specializace si zvolí povinně volitelné předměty.

Společný základ: Marketing, Management, Právo, Logistika. Fiktivní firma, Účetnictví, Ekonomika, Veřejná správa, Informační a komunikační technologie, Ekonomické výpočty, Rétorika, Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Občanská nauka, Matematika, Hospodářský zeměpis, Dějepis, Přírodní vědy. Volitelné cizí jazyky: Francouzský, Ruský a Španělský jazyk.

Příklady uplatnění absolventů naleznete v sekci Profil absolventa.

Naše škola poskytuje studentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických a společenských věd tak, aby byli schopni pružně reagovat na požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů. Absolventi získávají ucelené znalosti z oblasti práva. Studium je zaměřeno na odbornou přípravu studentů pro uplatnění v praxi a přípravu studentů pro studium na vysoké nebo vyšší odborné škole. Absolventi se dobře orientují v projektové oblasti, která je nezbytná pro každou instituci. Ve všech oborech mohou studenti využít své zájmy, setkávají se zajímavými osobnostmi a získávají zajímavé kontakty. Ve všech zaměřeních je intenzivní výuka cizích jazyků s velkou hodinovou dotací. Je kladen velký důraz na prezentační a rétorické dovednosti, nezbytné pro každodenní pracovní činnosti. Studium propojuje na jedné straně teoretické poznání a na druhé straně jeho praktické uplatnění v hospodářském životě. Absolventi mají rovněž odborné předpoklady pro to, aby rozvíjeli vlastní podnikatelské aktivity.

Stručná charakteristika profesních specializací:

Výpočetní technika

tato specializace ti umožní získat vědomosti z oblasti IT či správy webů. Naučíš se pracovat s operačními systémy a dokážeš spravovat menší počítačovou síť. Své uplatnění  najdeš v mnoha oblastech, nejen u IT firem, ale i v bankovnictví či pojišťovnictví jako IT odborník či konzultant.

Ekonomika a management

chceš se naučit, jak fungují firmy všech velikostí a dozvědět se mnohé o kapitálových a finančních trzích? Pak je tato specializace správná volba. Řízení podniku již pro tebe nebude neznámou a dovednosti z tohoto oboru můžeš uplatnit napříč spektrem všech finančních institucí.

Management sportu

pokud jsi aktivní sportovec, či se jen zajímáš o fungování a řízení organizací ve sportovním prostředí, pak je právě tato specializace pro tebe. Naučíš se sportovní teorii a díky vyučovacím předmětům s ekonomickým zaměřením můžeš uplatnit své dovednosti ve všech funkcích sportovních klubů od institucí nabízející volnočasové aktivity.

Účetní specialista

máš rád/a čísla a chceš získat znalosti z oblasti českého a mezinárodního účetnictví? Tato specializace ti umožní uplatnit získané účetní a controllingové znalosti ve všech mezinárodních firmách napříč celým produktovým spektrem. Uplatnit se můžeš i jako soukromý účetní specialista.

Management cestovního ruchu

baví tě poznávat nová místa a plánovat cestu do všech detailů? Tato specializace ti nabídne portfolio předmětů, díky kterým získáš celkový přehled o fungování a řízení organizací v oblasti cestovního ruchu. Své dovednosti využiješ i díky marketingovým principům v rámci rozvoje regionu či řízení hotelových/wellnes zařízení.

Podnikání

tato specializace tě naučí, jakým způsobem můžeš realizovat své podnikatelské záměry. Propojením studia s praxí uvidíš, co vše obnáší práce podnikatele a jakým nástrahám se můžeš vyhnout díky kvalitní přípravě a ekonomickým znalostem, které ti umožní být připraven na založení své firmy.

Mediální komunikace

Budeš ovládat principy a postupy v komunikaci s veřejností, s médii či dokážeš navrhnout správnou PR strategii pro společnosti. Budeš zběhlý v sociálních sítích a jako ryba ve vodě se budeš cítit v marketingových či reklamních společnostech či v masmédiích.

Informační leták o studiu na SPoSŠ ke stažení ZDE.

✔ Možnost přestupu ke studiu na naší škole v průběhu celého školního roku.