Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Denní studium - obory

Různým možnostem profilace studenta v rámci oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání odpovídají školní vzdělávací programy. Denní studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Studium vás nasměřuje k profesní specializaci a dalšímu univerzitnímu studiu. Studium je koncipováno jako příprava studentů pro moderní praxi, obsah jednotlivých předmětů je každoročně inovován na základě požadavků pracovního trhu.

                                       PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ:

EKONOMIKA A MANAGEMENT
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE
ÚČETNÍ SPECIALISTA
MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
PODNIKATEL
MANAGEMENT SPORTU

Informační leták o studiu na SPoSŠ ke stažení ZDE.

Ve všech zaměřeních se vyučuje Marketing, Reklama, Management, Právo, Fiktivní firma a další.

Naše škola poskytuje studentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických a společenských věd tak, aby byli schopni pružně reagovat na požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů. Absolventi získávají ucelené znalosti z oblasti práva. Studium je zaměřeno na odbornou přípravu studentů pro uplatnění v praxi a přípravu studentů pro studium na vysoké nebo vyšší odborné škole. Absolventi se dobře orientují v projektové oblasti, která je nezbytná pro každou instituci. Ve všech oborech mohou studenti využít své zájmy, setkávají se zajímavými osobnostmi a získávají zajímavé kontakty. Ve všech zaměřeních je intenzivní výuka cizích jazyků s velkou hodinovou dotací. Je kladen velký důraz na prezentační a rétorické dovednosti, nezbytné pro každodenní pracovní činnosti. Studium propojuje na jedné straně teoretické poznání a na druhé straně jeho praktické uplatnění v hospodářském životě. Absolventi mají rovněž odborné předpoklady pro to, aby rozvíjeli vlastní podnikatelské aktivity.

Vyučované předměty - společný základ: Marketing, Reklama, Právo, Management, Účetnictví, Ekonomika, Informační a komunikační technologie, Fiktivní firma, Ekonomické výpočty, Rétorika, Reklama, Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Občanská nauka, Matematika, Hospodářský zeměpis, Dějepis, Základy společenských věd. Volitelné cizí jazyky: Francouzský, Ruský a Španělský jazyk.

✔ Možnost přestupu ke studiu na naší škole v průběhu celého školního roku.