Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Přijímací řízení

Přijímací řízení - denní studium

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

 • jednotné přijímací zkoušky se konají: 12.4.2019 a 15.4.2019

Informační leták o studiu na SPoSŠ ke stažení zde.

Podmínky přijetí

 • doložit ukončení 1. pololetí 9. třídy ZŠ (studijní výsledky za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (průměrný prospěch))
 • řádně vyplněná a zaslaná přihláška ke studiu do 1. 3. 2019 (přihláška k dostání na každé ZŠ nebo SPoSŠ)
 • absolvování přijímacího řízení
 • podpis smlouvy o studiu
 • odevzdání zápisového lístku
 • přijat bude příslušný počet žáků dle výsledného pořadí

Při přijímacím řízení bude přihlíženo k prospěchu a k dalším aktivitám žáka na ZŠ.

Přihlášky ke studiu

 • vyplnit a podat přihlášku (formulář přihlášky je k dispozici na ZŠ) - v případě, že na přihlášce nejsou potvrzeny známky základní školou, je nutné doložit kopii vysvědčení 9. ročníku ZŠ
 • přihlášku zaslat poštou nebo doručit osobně na SPoSŠ do 1. 3. 2019
 • u přijímacího řízení podepsat smlouvu o studiu (zákonný zástupce)
 • školné činí 16.400 Kč za školní rok (10 měsíců) resp. 1.640 Kč/měsíc za školní rok a kryje náklady na vyučování a provoz školy
 • po obdržení rozhodnutí o přijetí doručit škole do 7 dnů zápisový lístek

Přihláška k dennímu studiu ke stažení zde.


Přijímací řízení - dálkové studium

Přijímací řízení (dálkové studium) pro rok 2019/2020: Bez přijímacích zkoušek.

Přihlášky přijímáme do konce července před zahájením nového školního roku! V odůvodněných případech na základě předběžného telefonického dohovoru budou přihlášky žadatelů řešeny individuálně mimo uvedený termín.

Možnost přestupu do vyšších ročníků, po doložení potřebných dokumentů.

Podmínky přijetí

 • ukončení základního vzdělání
 • vyplnit a zaslat přihlášku ke studiu spolu s kopií vysvědčení z posledního ročníku základní školy (popř. učiliště)
 • po obdržení pozvánky se dostavit do školy k podpisu smlouvy o studiu
 • školné činí 16.000 Kč za školní rok

Přihlášku je možné vyzvednout v kanceláři školy, stáhnout na interneu nebo ji zašleme poštou na adresu zájemce.

Přihláška k dálkovému studiu ke stažení zde.