Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Přijímací řízení

Přijímací řízení - denní studium

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019:

1.                        

    č.j.

SPoSŠ-25/18/27-2

2.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/06-1

3.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/15-1

4.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/31-1

5.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/26-2

6.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/19-1

7.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/11-1

8.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/08-1

9.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/28-1

10.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/13-1

11.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/14-2

12.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/12-1

13.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/17-2

14.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/18-1

15.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/33-1

16.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/30-1

17.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/09-1

18.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/16-2

19.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/24-1

20.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/32-2

21.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/34-1

22.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/29-2

23.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/21-2

24.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/05-1

25.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/07-2

26.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/25-2

27.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/04-1

28.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/22-2

29.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/03-1

30.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/01-1

31.

    č.j.

SPoSŠ-25/18/20-1

Odůvodnění: Uchazeči splnili podmínky přijímacího řízení.

Česká Lípa dne 27.4.2018                               Mgr. Eva Matoušková (ředitelka školy)

Poučení: V případě neodevzdání zápisového lístku bude škola postupovat podle §60a, odst. 7 Školského zákona.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 • jednotné přijímací zkoušky se konají: 12.4. a 16.4.2018

Informační leták o studiu na SPoSŠ ke stažení zde.

Podmínky přijetí

 • doložit ukončení 1. pololetí 9. třídy ZŠ (studijní výsledky za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (průměrný prospěch))
 • řádně vyplněná a zaslaná přihláška ke studiu do 1. 3. 2018 (přihláška k dostání na každé ZŠ nebo SPoSŠ)
 • absolvování přijímacího řízení
 • podpis smlouvy o studiu
 • odevzdání zápisového lístku
 • přijat bude příslušný počet žáků dle výsledného pořadí

Při přijímacím řízení bude přihlíženo k prospěchu a k dalším aktivitám žáka na ZŠ.

Přihlášky ke studiu

 • vyplnit a podat přihlášku (formulář přihlášky je k dispozici na ZŠ) - v případě, že na přihlášce nejsou potvrzeny známky základní školou, je nutné doložit kopii vysvědčení 9. ročníku ZŠ
 • přihlášku zaslat poštou nebo doručit osobně na SPoSŠ do 1. 3. 2018
 • u přijímacího řízení podepsat smlouvu o studiu (zákonný zástupce)
 • školné činí 16.400 Kč za školní rok (10 měsíců) resp. 1.640 Kč/měsíc za školní rok a kryje náklady na vyučování a provoz školy
 • po obdržení rozhodnutí o přijetí doručit škole do 7 dnů zápisový lístek

Přihláška k dennímu studiu ke stažení zde.


Přijímací řízení - dálkové studium

Přijímací řízení (dálkové studium) pro rok 2018/2019: Bez přijímacích zkoušek.

Přihlášky přijímáme do konce července před zahájením nového školního roku! V odůvodněných případech na základě předběžného telefonického dohovoru budou přihlášky žadatelů řešeny individuálně mimo uvedený termín.

Možnost přestupu do vyšších ročníků, po doložení potřebných dokumentů.

Podmínky přijetí

 • ukončení základního vzdělání
 • vyplnit a zaslat přihlášku ke studiu spolu s kopií vysvědčení z posledního ročníku základní školy (popř. učiliště)
 • po obdržení pozvánky se dostavit do školy k podpisu smlouvy o studiu
 • školné činí 16.000 Kč za školní rok

Přihlášku je možné vyzvednout v kanceláři školy, stáhnout na interneu nebo ji zašleme poštou na adresu zájemce.

Přihláška k dálkovému studiu ke stažení zde.