Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Profil absolventa

Absolvent získá vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických, právních, jazykových, odborných a v informačních technologiích tak, aby byl schopen pružně reagovat na požadavky pracovního trhu. Během studia je kladen důraz na praktické uplatnění vědomostí v praxi (vyučujeme více praxe než teorie). Absolvent je schopen plnit komplexní úkoly v soukromém sektoru i ve veřejné správě, prezentovat výsledky své práce, pracovat v týmu, vést diskuse, umí písemnou a elektronickou komunikaci i v cizích jazycích, uplatňuje komunikační dovednosti a společenské normy chování. Absolvent umí sestavit různé typy životopisů a v rámci simulace pracovních pohovů je prakticky připraven na reálný přijímací pohovor.

Každý rok monitorujeme uplatnění našich absolventů a snažíme se být s nimi v kontaktu. Díky zpětné vazbě od našich absolventů dokážeme pružně reagovat na požadavky zaměstnavatelů a na aktuální potřeby trhu práce. Náš školní vzdělávací program je na základě těchto informací pravidelně inovován. Naši absolventi jsou dobře uplatnitelní na trhu práce a mají 90% úspěšnost u přijímacích zkoušek na vysoké školy (v průměru 70 % absolventů pokračuje ve studiu na VŠ). 

Díky širokému spektru vyučovacích předmětů během studia mají většinou absolventi představu, jakou vysokou školu by chtěli studovat a co by je mohlo bavit. Absolventi 2018 studují např. na ČZU v Praze, UJEP Ústí nad Labem, TUL Liberec, Vysoká škola Škoda Auto atd.  Předešlé absolventy můžete potkat na VŠE v Praze, ČVUT v Praze a podobně.