Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Prospěchové stipendium

Účelem prospěchového stipendia je motivace studentů denního studia. Na stipendium má nárok každý student, který ukončil obě pololetí uplynulého školního roku s vyznamenáním. Prospěchové stipendium je vypláceno každý měsíc, podle průměru známek, až ve výši 700 Kč.