Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Školné

Školné denního studia činí 16 400 Kč za školní rok (10 měsíců) a kryje náklady na vyučování a provoz školy. Výše měsíčního školného je 1 640 Kč.

Výhody a slevy

  • žáci, kteří měli v posledních třech klasifikačních obdobích vyznamenání, budou přijati ke studiu přednostně na základě zaslané přihlášky a zároveň mají studium v prvním ročníku zdarma „prospěchové stipendium“
  • všichni studenti, kteří nastoupí do prvního ročníku, dostanou TABLET jako pomůcku pro vyučování
  • žáci, kteří neměli v posledních třech klasifikačních obdobích vyznamenání, budou přijati na základě zaslané přihlášky
  • zdarma autobusová doprava na akce školy
  • prospěchové stipendium během studia až 700 Kč měsíčně
  • ubytovací a sportovní stipendium
  • pro sourozence sleva na školném 20 %
  • bodový motivační systém během studia