Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Držme se - českolipský rekord

V dubnu roku 2011 studenti čtvrtého ročníku zorganizovali první českolipský rekord v lidském řetězu pod názvem "DRŽME SE". V roce 2011 měl řetěz na českolipském náměstí 260 lidských článků. V druhém ročníku v roce 2012 dosáhl rekord 346 lidských článků řetězu. V dalších letech se rekord z roku 2012 již nepodařil pokořit.

Charakteristika projektu

Cílem projektu bylo vytvořit na náměstí, co nejdelší „lidský“ řetěz a podpořit vědomí obyvatel, že patří do určité sociální skupiny, jejichž nejvýraznější identifikací je právě místo Česká Lípa kde žijí, studují, pracují a tráví volný čas.

Projekt DRŽME SE měl za cíl podpořit regionální identitu obyvatel Českolipska, snažil se sdružit maximální počet lidí s cílem vytvořit společnou věc "lidský" řetěz, podporoval pocit příslušnosti k území České Lípy a zjišťoval, jak silný je pocit sounáležitosti obyvatel Českolipska a okolí s regionálním společenstvím.

Součástí projektu bylo také sledování vlivu sociální sítě Facebook, kdy na jedné straně je tato síť schopna spojit velké množství lidí virtuálně a na druhé straně zjistit, zda je schopna lidi spojit i v reálném životě. Partnerem akce bylo města Česká Lípa, kterému tímto děkujeme za podporu.

Ohlédnutí za minulými ročníky:

Další fotografie z ročníku 2012 naleznete ve fotogalerii zde. O akci informoval také Českolipský deník zde. Reportáž z roku 2011 neleznete zde.

Malé granty 5

SPoSŠ byla vybrána v roce 2010 mezi deset nejlepších škol z celé České republiky, které se zúčastnily projektu „Malé granty 5“. Jednalo se o společný projekt občanského sdružení Aisis a společnosti T-Mobile s názvem „Ukážeme studentům, jak si splnit své sny“. Studenti naší školy realizovali v rámci tohoto projektu mnoho zajímavých akcích, jednou z nich bylo právě „Držme se“ (českolipský rekord v lidském řetězu).