Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Workshopy a přednášky

Aktuální workshopy a přednášky školního roku 2016/2017

Aktuální přednášky školního roku 2017/2018 naleznete v aktualitách v úvodu webových stránek zde.


Workshop „Logistika a její řízení v podniku“

Naše škola klade velký důraz na propojení teorie s praxí. Spolupracujeme s  firmami, které umožňují našim studentům absolvovat ve firmách odborné stáže. Odborné předměty jsou obohaceny přednáškami vedoucích pracovníků, kteří studentům předávají cenné zkušenosti z praxe. Propojení teorie s praxí zvyšuje profesní orientaci studentů. V rámci workshopu „Logistika a její řízení v podniku“ ve firmě Modus se studentům představili a seznámili se svou pracovní náplní vedoucí technologie, dispečer výroby, nákupčí a vedoucí výroby, který studenty také provedl podnikem. Při exkurzi studenti viděli, jak funguje logistika v podniku. Po exkurzi zahájila workshop „Logistika a její řízení v podniku“ zkušená konzultantka renomované firmy JB Consulting  Ing. Jana Brathová. Nejprve se věnovala obecně logistice a její řízení v praxi. Definovala rozdíly mezi Pull systém a Push systém. Popsala princip Keizen, metodu Kaban, FIFO a jejich využití v praxi. Jmenovala důležité pojmy, jeden z nejzajímavějších byl Mizusumachi, jenž je velkou oporou v logistice. Seznámila studenty s výrobním systémem Toyoty. V další části semináře proběhla strategická hra „Beer game“ (simulační hra), ve které byli studenti rozdělení do oddělení výroby, distribuce, další tým studentů zastupoval roli maloobchodu, velkoobchodu a zákazníky. Studenti mezi sebou nakupovali, objednávali a vyzkoušeli si tak fungování logistiky a bylo zajímavé, jaká úskalí v průběhu hry vznikala. Studenti se dozvěděli řadu zajímavých informací a v závěru získali certifikát o absolvování vzdělávacího semináře. Fotografie naleznete ZDE.


Přednáška: Obchodní vztahy Evropy a Číny

Jednou ze zajímavých přednášek byla od váženého hosta pana Gao Liang z daleké Číny. Pan Gao navštívil svého obchodního partnera firmu Modus a ve volné chvíli připravil pro naše studenty přednášku na téma „Obchodní vztahy Evropy a Číny“. Nejprve studentům pověděl zajímavé informace o Číně obecně. Dále studentům popsal náplň své práce kvality manažera. A v neposlední řadě se věnoval ekonomickým tématům. Celá přednáška byla v anglickém jazyce, což pro naše studenty nebyl žádný problém.  Studenti si odnesli nejen nové informace, ale také se naučili slovo „děkuji“ a „ahoj“ v čínštině.


Exkurze v Řízení letového provozu ČR

Exkurzi pro naše studenty pravidelně připravuje náš absolvent Jakub Radotínský. Na poslední exkurzi nás nejprve zavedl do hlavní řídící věže, kde jsme měli možnost z těsné blízkosti sledovat práci navigátorů. Vyprávěl studentům nejen svůj osobní příběh, ale i poukázal na fakt, jak je důležité mít životní cíl. Jakub nám přiblížil historii letiště a vysvětlil vše o letecké přepravě. Vyprávěl, jak funguje navigace letadel včetně praktické ukázky. Dále jsme se přesunuli do centrály ŘLP, kde jsme mohli vidět komplexní práci navigátorů. Těší nás, že Jakub stále vzpomíná na studijní léta na SPoSŠ se slovy: Co se naučil ve škole, to ho dodnes provází životem. Škola mu dala hodně možností, hlavně je hledat.“ Doporučil studentům, ať si najdou svou cestu, ať si jdou za tím, co chtějí.


Absolventské besedy

Pravidelně pro naše studenti organizujeme besedy s našimi úspěšným absolventy. Jedním z nich je Jindřich Berný, který v současné době působí na pozici obchodního ředitele společnosti Johnson Controls v České Lípě. V jeho pracovní kompetenci je oblast prodeje nejen České republiky, ale i Slovenska a Maďarska. V úvodní části pan Berný seznámil studenty s obchodními aktivitami společnosti. Dále studentům přiblížil svůj vlastní pracovní a osobní příběh. Zdůraznil, jak je důležité využít správného pracovního okamžiku v profesním životě a také zavzpomínal na svá středoškolská léta na naší škole. Závěr přednášky byl určen pro dotazy studentů.