Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Projektové dny

Během školního roku v rámci jednotlivých předmětů probíhají Projektové dny. Na konci školního roku se koná celoškolní Projektový den na nejrůznější témata. Studenti před odbornou porotou prezentují své projekty, které se svými týmy zpracovalí pod vedením učitele. Hodnotí se obsah, zpracování prezentace a verbální a neverbální komunikace při prezentaci.