Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Školní akce

Studenti v roli průvodců v AJ

Studenti napříč ročníky se pod vedením pana učitelem Mgr. Sameše se na konci školního roku vydávají na toulky historickou Prahou s anglicko-českým výkladem v podaní samotných studentů. Každá dvojice má na určitém místě připravené anglické povídání o jednotlivých pamětihodnostech v anglickém jazyce.


Projektový den

Během školního roku v rámci jednotlivých předmětů probíhají Projektové dny. Na konci školního roku se koná celoškolní Projektový den na nejrůznější témata. Studenti před odbornou porotou prezentují své projekty, které se svými týmy zpracovalí pod vedením učitele. Hodnotí se obsah, zpracování prezentace a verbální a neverbální komunikace při prezentaci.


Veletrh Gaudeamus

V posledním lednovém týdnu se každoročně v Praze koná veletrh Gaudeamus (Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělání). Je velmi důležité zvolit, po složení maturitní zkoušky, tu správnou cestu! Na veletrhu se prezentují téměř všechny VŠ, VŠO v ČR  a je zde i velké množství zahraničních škol. Studenti měli jedinečnou možnost získat informace, které je zajímají a pomohou jim ve výběru VŠ. Z tohohoto důvodu se studenti 4. ročníku se svým třídním učitelem Gaueamu zúčastňují. 


Zahradní slavnost SPoSŠ

Na konci každého školného roku se koná tradiční "Zahradní slavnost SPoSŠ" - neformální setkání studentů, učitelů, absolventů a přátel školy. Cílem je nejen poskytnout příležitost k neformálnímu setkání v prostorách školy, ale podpořit navazování vzájemných kontaktů. Dopoledne je připraven program pro studenty a dále probíhá panelová diskuze s hosty. Zahradní slavnost je doprovázena hudební kapelou a nechybí občerstvení s grilováním.


Tradiční výlet do předvánočních Drážďan

Mezi zájezdy, které se těší stálé oblibě u našich studentů, patří i návštěva předvánočních Drážďan. Pro zhlédnutí pamětihodností města se přesouváme přímo na tradiční „Striezelmarkt“, kde jsou „k mání“ různé dobroty v podobě vánoční štoly, pražených mandlí anebo třeba klobásek, které tu prodávají pod názvem „Thüringer Bratwurst“. Zdejší trh, ale i přilehlé obchůdky skýtají taktéž mnoho příležitostí ke koupi dárků pro naše blízké, a tak toho mnozí využívají.