Nejlepší investice pro zajištěnou budoucnost!

Školní akce

Návštěva Národního divadla

Každý rok se vydáváme na některé z představení Národního divadla. Naposledy by na programu Shakespearův Král Lear, tentokráte v moderní verzi kontroverzního režiséra Jana Nebeského. V hlavní roli jsme měli možnost zhlédnout Davida Prachaře, v rolích vedlejších třeba Antonína Švehlíka, jeho syna Davida Švehlíka j, h., Sašu Rašilova a Kateřinu Winterovou. Nové pojetí klasické předlohy bylo velmi avantgardní a v hodnocení nezbývá než souhlasit s recenzemi uvedenými na internetovém webu.


Exkurze do firmy MODUS

V rámci partnerství naší školy se společností Modus se pravidelně uskutečňují odborné exkurze pro studenty. Exkurzí nás provází jednatel společnosti pan Ing. Milan Dolejší. V první části exkurze se studenti dozvědí základní informace o firmě,  dále následuje odborná přednáška na téma „Manažerem v praxi“. V závěru probíhá beseda a pan jednatel odpovídá na dotazy studentů. V druhé části exkurze se studenti vydávají přímo do výroby. V průběhu celé exkurze mají studenti možnost se seznamovat s náplní jednotlivých profesí v podniku. Exkurze jakožto specifická forma výuky, standardní výuku zpestřuje a bezprostředně propojuje s praxí. Studenti tak mají možnost poznat celkovou atmosféru podniku.


Studenti na soudním jednání

V rámci výuky Práva pod vedením Mgr. Koldovské-Bohaté mají studenti možnost navštívit soudní jednání v budově okresního soudu v České Lípě. Soudní jednání je o to zajímavější, že studenti mají možnost vidět svojí paní učitelku v roli soudce.


Exkurze do Coca-Cola Company

Mezi tradiční exkurze patří oblíbená Coca-Cola v Praze. V první části exkurze se studenti seznámují s historií, vývojem a současnou strategií společnosti. V druhé části  mohou vidět výrobu lahví, plnící linky a celý proces výroby nealkoholických nápojů. Exkurzí provází marketingová manažerka, která v závěru odpovídá na dotazy studentů.


Maturitní ples

Maturiní ples je krásnou společenskou událostí pro studenty, rodiče, pedagogický sbor, absolventy a přátele školy. Studenti čtvrtého ročníku pokaždé připraví pěkný program a celý ples tak má velmi příjemnou atmosféru. Celé třídě a třídnímu učiteli patří velké poděkování.